Een dag plezier
Image default
Levende geschiedenis

VERLICHTING IN HET VERLEDEN

Verlichting, het klinkt zo eenvoudig maar is dat het ook?

Hoe werd er vroeger verlicht? Was er toen ook al zo veel keuze in verlichtingsmogelijkheden? 

Dat mensen graag willen zien in het donker klinkt vrij logisch. Buiten het feit dat het prettig en sfeervol is heeft het nog meer redenen welke nuttig zijn. Sinds de prehistorie is men op zoek naar manieren om onszelf te helpen in het donker.

Tegenwoordig is het gebruik van kunstmatig licht iets dat niet meer weg te denken is. Er wordt op een knop gedrukt en er is verlichting. Vroeger was dit niet het geval en verliep het gebruik van licht niet altijd probleemloos. Voordat de lamp werd uitgevonden maakte men gebruik van toortsen, kaarsen en fakkels. Deze konden voor een branduitbraak zorgen.

Tijdens de Industriële Revolutie, deze begon rond 1750, kwam de omslag. Daar waar er enkel nog gebruik gemaakt werd van kunstlicht op kleine schaal groeide dit uit naar verlichting op grote schaal.

Dat valt te verklaren door de volgende redenen:

  • Doordat er veel meer bedrijvigheid kwam en mensen het hierdoor veel drukker kregen gingen er ook veel werkzaamheden in de nacht en in de avond plaatsvinden. Denk hierbij aan arbeiders in ploegendienst. Hierdoor was betere straatverlichting nodig.

  • Die fabriekshallen waar deze ploegendiensten plaatsvonden moeten verlicht worden. Dit waren vaak grote ruimtes.

  • Nieuwe brandstoffen zoals gas, petroleum en elektriciteit zorgden voor veel nieuwe mogelijkheden tot verlichting. 

De eerste lamp en wel de olielamp zou, volgens wetenschappers, stammen uit 12000 en 15000 voor christus. In Egypte werd deze lamp als eerste gebruikt.

Na de olielamp kwam in 1859 de petroleumlamp op de markt. De metalen tuit was een voordeel bij deze lamp, er werd hierdoor minder snel olie/petroleum geknoeid.

Er waren ook grote verschillen tussen stad en platteland. Gas en elektriciteit konden lange tijd niet gedistribueerd worden in dunbevolkte of afgelegen gebieden. Het aanleggen van pijpleidingen, het bouwen van gasfabrieken en elektriciteitscentrales was daar niet mogelijk. De distributie van petroleum was ook moeilijk omdat het vaak te duur was. De stad was hierdoor beter verlicht dan het platteland.

Tegenwoordig is licht niet meer weg te denken en kan gesteld worden dat dit onder de basisbehoefte valt. Wanneer er wordt teruggekeken in de tijd komt eigenlijk het besef dat dit niet altijd zo vanzelfsprekend is geweest en verlichting een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Klik hier voor andere verlichting. 

https://nl.schreder.com/nl